SRC5 Tehlikeli Madde Taşıma

SRC5 Tehlikeli Madde Taşıma
Bu belgeyi Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak olan sürücüler alır. Eğitim süresi toplam 19 saattir.
Kurumumuzda Verilen Adr / Src 5 Belgesi Türleri
Src 5 Temel Eğitim - 18 saat Teorik + 1 Saat uygulama
Tank Eğitimi - 12 saat + 1 Saat uygulama
Sınıf 1 Patlayıcı Madde Belgesi - 8 saat
Sınıf 7 Radyoaktif Belgesi - 8 saat
Src 5 belgesini kimler alır?
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürüleri
Src 5 belgesini almanın şartları;
19 yaşından gün almaları,
63 yaşından büyük olmamaları,
Src3 yada src4 belgesine sahip olmak
Başvuru İçin Gerekli Evrakları;
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. No. işlenmiş)
Ehliyet fotokopisi
SRC-3 veya SRC-4 fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf
Yazılı Sınav:
Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup, bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından genel yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup, sınav günleri yılda 6 kez olmak üzere belirlenmiştir. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir.
Not: Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır.

Src 5 belgesi alacaklar 19 saat eğitime girmeleri ve bakanlığın açacak olduğu mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Src 5 belgesi alan sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı yaparlar. Src 5 belgesi alabilmek için src 3 veya src 4 belgesine sahip olunması zorunludur. Src 5 belgesi için ilkokul mezunları da kayıt yaptırabilirler
Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40 adet soru çıkmaktadır. Bu sınavlarda geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alan kişiler sınavda başarılı olmuş sayılıp kendilerine “src5 belgesi” bakanlıkça düzenlenip adresinize gönderilir.
Bu sınavlar yılda en az dört kez düzenlenmektedir. Sınav takvimi her yılın ilk ayının ilk haftasında ilgili olan bakanlığın sitesinde ilan edilir. gerektiğinde bakanlık sınav sayısını çoğaltabilir yada azaltabilir. Sınavlarda toplamda 4 sınav hakkı tanınmaktadır.
Not: Sınava giderken sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi mutlaka yanınızda bulundurunuz.
SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir?
Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler katılabilir. Eğitim süresi toplam 19 saattir.
SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar;
2 Adet Resim
1 Adet Src 3 yada Src4 Belgesi fotokopisi
1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Ehliyet Fotokopisi
1 Adet Diploma Fotokopisi
Not: Temel eğitimine katılmanız için SRC3 veya SRC4 belgesinizin olmanı gerekmektedir.

kredikarti2

İletişim

Hürriyet Cd. Çelebi Kardeşler İşhanı No:8 Kartal/İstanbul 
Tel:0 (216) 389 25 85  Mobile:0 (505) 537 03 00 Fax:0 (216) 473 33 16 

info@celebilersurucu.com

JoomShaper